Nariño TIC

Información general

Alcaldía Nariño 

Escuderia: Nariño TIC

Director: Jamer Yohan Muñoz Martínez

Piloto: Holman Eduardo Arturo Córdoba

Copiloto: Holman Eduardo Arturo Córdoba

Comunicaciones: Darío Fernando Portillo Legarda

Ingeniero de carrera: Brenda Lucía Mena Guerrero

Correo de contacto: controlinterno@narino-narino.gov.co

Vive Digital